Nieuwbouw bestralingscentrum Radiotherapiegroep

Bundelen van de oncologische
zorg op één locatie

Gelre ziekenhuizen en Radiotherapiegroep zien veel meerwaarde in het bundelen van de oncologische zorg op één locatie. De oncologen van Gelre ziekenhuizen en de radiotherapeut-oncologen van de Radiotherapiegroep werken al nauw samen. Radiotherapeutische behandelingen op locatie in Apeldoorn aanbieden, is een volgende stap in deze voor patiënten gunstige samenwerking.

Cathrien Tromp, internist-oncoloog en voorzitter van de oncologiecommissie van Gelre ziekenhuizen (links op de foto), en Jacqueline Bekker, radiotherapeut-oncoloog van Radiotherapiegroep (rechts op de foto) zijn enthousiast over de komst van de nieuwe locatie.

De nieuwe locatie van Radiotherapiegroep brengt de zorg dichter bij de patiënt. Patiënten hoeven straks veel minder te reizen voor de bestralingen, dat is een stuk minder belastend. Voor patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen en bestraald moeten worden is het helemaal een belangrijke meerwaarde.

Nieuwsberichten

Sluiten 1 sep

Bestralingscentrum geopend!

Vanaf 1 september 2020 biedt Radiotherapiegroep bestralingsbehandelingen aan in haar nieuwe locatie bij Gelre ziekenhuizen Apeldoorn. Het is de vierde locatie van Radiotherapiegroep naast de locaties in Deventer, Arnhem en Ede. Gelre ziekenhuizen en Radiotherapiegroep zijn verheugd over de intensivering van hun partnerschap.

Patiënten met kanker kunnen al langer voor de spreekuren van Radiotherapiegroep bij Gelre ziekenhuizen terecht. De behandeling met radiotherapie vond plaats in Deventer. Omdat een behandeling varieert van 1 tot ongeveer 30 sessies is het voor deze patiëntengroep een stuk minder belastend dat zij voortaan ook voor de bestralingen dichter bij huis terecht kunnen in het nieuwe bestralingsinstituutin Apeldoorn.

Binnen de oncologische zorg van Gelre ziekenhuizen is er al jaren een intensieve samenwerking met Radiotherapiegroep. Niet alleen verzorgen de radiotherapeuten van Radiotherapiegroep spreekuren in Gelre ziekenhuizen. Ook nemen zij deel aan multidisciplinaire patiëntbesprekingen en participeren zij op het niveau van beleid en strategie. Samen willen zij het Gelre Oncologisch Centrum verder doorontwikkelen op gebied van de oncologische en radiotherapeutische patiëntenzorg.

Het nieuwe bestralingsinstituut ligt aan de achterzijde van het ziekenhuis. Het gebouw is geïnspireerd op het Veluws Landschap en de Apeldoornse beken en sprengen waarbij natuurlijke begroeiing en veel licht de toon zet. Het is ingericht met de modernste apparatuur en volgens de filosofie van healing environment. Deze filosofie gaat er vanuit dat architectuur en inrichting een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid en het herstel van de patiënt.

Sluiten
Sluiten 21 Jul

Opening Apeldoorn

Het is bijna zover: de opening van de behandellocatie Apeldoorn! De nieuwe locatie ziet er prachtig uit!

Vanaf 1 september 2020 verwelkomen we de eerste patiënten in Apeldoorn voor hun afspraak met de radiotherapeut-oncoloog of voor hun bestralingsbehandeling.

De opening van de nieuwe locatie wordt vanwege het coronavirus in een klein gezelschap gevierd.

Sluiten
Sluiten 30 MAR

Uitstel opening locatie Apeldoorn

Radiotherapiegroep heeft het besluit genomen om de klinische ingebruikname van de nieuwe locatie in Apeldoorn uit te stellen.

De impact van de uitbraak van het coronavirus COVID-19 raakt ons allemaal, werk en privé. Om de komende periode onze patiëntenzorg alle prioriteit te kunnen geven, stellen we de ingebruikname van onze vierde locatie uit. We hadden graag in juni onze eerste patiënten in Apeldoorn willen ontvangen. Echter met de wetenschap dat we in de zorgverlening voorlopig alle zeilen moeten bijzetten om onze patiëntenzorg op veilige en verantwoorde wijze doorgang te laten vinden, kunnen we niet anders dan de klinische ingebruikname uitstellen. De nieuwe datum voor de opening is 1 september 2020.

Uitstel van de klinische ingebruikname tot na de zomer 2020 betekent overigens zeker niet dat alle werkzaamheden voor locatie Apeldoorn stil komen te liggen. De afronding van de bouw en de installatie van de versnellers gaan door, maar hiervoor hebben we nu dan ook meer tijd gecreëerd. Door alle betrokken partijen is de afgelopen maanden heel veel werk verzet en de bouw verloopt tot dusver volgens planning. Jammer dan ook dat we nu deze keuze moeten maken. Maar het is een keuze waar we volledig achter staan; in het belang van ons zorgpersoneel én onze patiënten.

Sluiten
Sluiten 12 NOV

Viering hoogste punt

Op 12 november vierden we met alle betrokkenen bij het bouwproject het bereiken van het hoogste punt van de bouw.

Tijdens de bijeenkomst werden de aanwezigen toegesproken door de Raden van Bestuur van Gelre ziekenhuizen en Radiotherapiegroep. Hierbij werden de mensen van de bouwbedrijven Hegeman Bouw & Infra en Van Dorp Installaties uitdrukkelijk in het zonnetje gezet. Alle geïnteresseerden werden vervolgens rondgeleid over het bouwterrein.

Sluiten
Sluiten 8 Okt

Bijzondere dag voor bouwproject

De bouw van onze nieuwe locatie verloopt voorspoedig.

Dinsdag 8 oktober werd vanaf de vroege ochtend tot laat in de avond onafgebroken het beton gestort voor de bestralingsruimtes. Er is vijftien uur lang aan één stuk door beton gestort, maar liefst 1.300 kubieke meter.

De wanden en plafond zijn ontzettend dik zodat de straling die vrijkomt tijdens de behandeling, veilig binnen de ruimte blijft. De dikste wand is wel twee en halve meter breed en zelfs het plafond heeft deze dikte.

Sluiten
Sluiten 15 JUN

Volg live de vorderingen van de bouw

De bouw van onze toekomstige locatie bij Gelre ziekenhuizen is in volle gang.

Sinds eind april zijn we aan de slag met de voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwbouw. De eerste werkzaamheden bestonden uit het aanpassen van het huidige leidingwerk in de grond. Daarna werd het parkeerdek verwijderd en is een alternatieve toegangsroute voor het verkeer naar de Spoedeisende Hulp aangelegd. Begin juni is gestart met het aanbrengen van een isolatie werkvloer, hierop komt de fundering.

Ga naar Timeviewer om live de werkzaamheden van de nieuwbouw te volgen. Via de kalender onderaan op de pagina kun je ook de eerdere bouwwerkzaamheden bekijken.

Sluiten
Sluiten 1 MEI

Impressie van het gebouw

Sabine Berndsen van Bureau Berndsen is de architect van het gebouw. Ze heeft een prachtig en bijzonder gebouw ontworpen waarbij natuurlijke begroeiing en veel licht de toon zet. Sabine Berndsen vertelt: “Het gebouw van Radiotherapiegroep ligt in feite tussen de natuurlijke groene rand van de Veluwe en het ziekenhuis en daarom heb ik ervoor gekozen om aan te sluiten bij het Veluws Landschap.

Ik wilde graag een gebouw ontwerpen dat niet groot en onvriendelijk overkomt. Daarnaast is het van belang dat er om het gebouw heen een goede routing naar de Spoedeisende Hulp is. Ik heb daarom gekozen voor ronde vormen. Deze vormen nodigen uit om rond het gebouw te lopen of te rijden. Binnen zorgen de ronde vormen voor een vloeiende doorgaande ruimte in plaats van gangen. Omdat het gebouw maar voor één gedeelte hoog hoeft te zijn, heb ik het opgedeeld in drie delen, waarvan twee lage delen en een hoger gedeelte.

De drie delen heb ik in de vorm van kiezels ontworpen. Dat zijn natuurlijke vormen en tegelijkertijd zijn ze ook een soort van stapstenen vanuit het ziekenhuis naar het Veluws Landschap. Om de drie verschillende gebouwen goed van elkaar te kunnen onderscheiden worden de gebouwen door middel van glas met elkaar gescheiden. Bovendien maakt het glas het gebouw ook heel licht van binnen.”

Vanuit de natuurlijke omgeving heeft Sabine gekozen voor een groen dak en groene gevels. Sabine licht het toe: “De wanden van de bestralingsruimtes zijn hoog. Om de wanden wat structuur te geven worden er houten latten op bevestigd. Hierdoor krijgt de wand wat meer structuur en textuur en wordt ie esthetisch mooier. De latten lopen over alle gevels door waardoor er ondanks de verschillende ‘kiezels’ een eenheid ontstaat. De houten latten komen ook op de grote glazen gevels. Met het glas creëren we enerzijds veel licht en anderzijds geven de latten privacy.

Door te kiezen voor een patroon van compacte en meer volumineuze beplanting zorgt deze natuurlijke begroeiing op de wanden voor een 3D-werking. We kiezen hierbij heel bewust voor inheemse Veluwse beplanting zoals varens, grassen, bloemen en heide op het dak. Vanuit het ziekenhuis kijkt men zo op groen in plaats van op een ‘saai’ dak. Natuur staat echt centraal in het nieuwe gebouw van Radiotherapiegroep. Wat een geluk dat we kunnen meeliften op de prachtige omgeving van Apeldoorn.”

Bekijk de animatie om een goede impressie van het gebouw te krijgen.

Sluiten
Sluiten 03 MRT

Start bouw locatie in Apeldoorn

Radiotherapiegroep en Gelre ziekenhuizen gaan bestralingsbehandelingen mogelijk maken bij Gelre ziekenhuizen, locatie Apeldoorn. Op 4 maart 2019 werd het startschot gegeven voor de bouw van onze nieuwe locatie bij het Apeldoornse ziekenhuis.

Binnen de oncologische zorg van Gelre ziekenhuizen is er al jaren een intensieve samenwerking met Radiotherapiegroep. Niet alleen verzorgen de radiotherapeuten spreekuren in Gelre ziekenhuizen en nemen zij deel aan multidisciplinaire patiëntbesprekingen, ook participeren zij op het niveau van beleid en strategie. Naar de toekomst toe willen Gelre ziekenhuizen en Radiotherapiegroep doorontwikkelen naar een Gelre Oncologisch Centrum.

Zorg dichtbij
 Voor de behandeling met radiotherapie reizen patiënten van Gelre ziekenhuizen nu naar onze behandellocatie in Deventer. Een behandeling varieert van 1 tot ongeveer 30 sessies. Het zal daarom voor deze patiënten een stuk minder belastend zijn als zij straks voor de afspraken met de radiotherapeut en voor de bestralingen dichter bij huis terecht kunnen.

Nieuwe locatie 
Het nieuwe bestralingscentrum wordt aan de achterzijde van het ziekenhuis gebouwd. Het wordt ingericht met de modernste apparatuur en volgens de filosofie van healing environment. Deze filosofie gaat er vanuit dat architectuur en inrichting een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid en het herstel van de patiënt. Naar verwachting is de bouw van onze vierde locatie aan het eind van 2019 gereed.

Sluiten

Wil je op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief
Ik meld me aan voor de nieuwsbrief
Bedankt voor je aanmelding!

Arnhem

Behandellocatie Arnhem
Wagnerlaan 47
6815 AD Arnhem
088 - 779 00 00

Apeldoorn

Behandellocatie Apeldoorn
Albert Schweitzerlaan 31R
7334 DZ Apeldoorn
088 779 00 00
**Opening september 2020**

Algemeen

info@radiotherapiegroep.nl
088 - 779 00 00

Ede

Behandellocatie Ede
Willy Brandtlaan 10
6716 RP Ede
088-779 00 00

Deventer

Behandellocatie Deventer
Nico Bolkesteinlaan 85
7416 SE Deventer
088-779 00 00

Arnhem

Behandellocatie Arnhem
Wagnerlaan 47
6815 AD Arnhem
088 - 779 00 00

Apeldoorn

Behandellocatie Apeldoorn
Albert Schweitzerlaan 31R
7334 DZ Apeldoorn
088 779 00 00
**Opening september 2020**

Algemeen

info@radiotherapiegroep.nl
088 - 779 00 00

Ede

Behandellocatie Ede
Willy Brandtlaan 10
6716 RP Ede
088-779 00 00

Deventer

Behandellocatie Deventer
Nico Bolkesteinlaan 85
7416 SE Deventer
088-779 00 00

sluiten